youtube plus facebook instagram aparat telegram

مقالات و دانستنی ها

نقش آب در زمین


آب بیش  از دو  سوم سطح کره زمین را پوشانده‌است .
97.63 درصد از آب‌های موجود در این سیاره در اقیانوس‌ها و دریاها  انباشته  شده‌اند ، لیکن  تنها  حدود ۸/۲ درصد از آب‌های موجود قابل شرب می‌باشد . مقدار قابل توجهی از کل آب‌های سطح کره زمین به ‌صورت مناطق قطبی ، یخچال‌های طبیعی ، رطوبت هوا و خاک  می‌باشد که عملاً غیر قابل دسترسی‌ است و تنها ۰٫۶۲ در صد ازآن در رودخانه‌ها  جاری  بوده و یا  به ‌صورت دریاچه‌های آب شیرین و منابع زیرزمینی قرارگرفته‌اند و انسان‌ها آب آشامیدنی خود را از این منابع تأمین می‌نمایند.