Monthly Archives: دسامبر 2023

31 دسامبر, 2023

بهداشت زنان قبل و بعد از بارداری

نقش برجسته پزشک زنان بهداشت زنان قبل و بعد از بارداری یکی از جنبه‌های حیاتی در حفظ سلامت زنان و جلوگیری از احتمال مشکلات جاری و آینده مادران و نوزادان است. نقش پزشکی زنان در این زمینه بسیار حیاتی است، زیرا آن ها نقش اساسی در آگاهی و مراقبت از مادران را ایفا می‌کنند و […]

سلامت 0 دیدگاه