بهداشت زنان قبل و بعد از بارداری

بارداری | حاملگی | بهداشت بارداری | جنین | نوزاد

نقش برجسته پزشک زنان بهداشت زنان قبل و بعد از بارداری یکی از جنبه‌های حیاتی در حفظ سلامت زنان و جلوگیری از احتمال مشکلات جاری و آینده مادران و نوزادان است. نقش پزشکی زنان در این زمینه بسیار حیاتی است، زیرا آن ها نقش اساسی در آگاهی و مراقبت از مادران را ایفا می‌کنند و […]