آشنایی با دیگر محصولات آکواویتا

سیستم تصفیه آب

سیستم تصفیه آب دایموند

سیستم تصفیه آب دایموند

– صرفه جویی در فضا ، پیشرفته ، طراحی همه کاره
– رسوبات، میکروارگانیسم ها، کلر، آرسنیک، نیتریت ها، نیترات ها، فلوراید، فلزات سنگین، شوینده ها، مواد دارویی، رادیواکتیو و سایر آلاینده های مضر را حذف می کند.
– ظرفیت ۷۵ گالن در روز
– مخزن ذخیره آب تحت فشار ۳.۲ گالن
– قطعات تایید شده توسط انجمن های بین المللی کیفیت آب از جمله NSF
– نصب زیر سینک
– شیر آب برداشت لوکس نیکل یا استینلس استیل
– تمامأ ساخت آمریکا

سیستم تصفیه آب امرالد

سیستم تصفیه آب امرالد

– رسوبات، میکروارگانیسم ها، کلر، آرسنیک، نیتریت ها، نیترات ها، فلوراید، فلزات سنگین، شوینده ها، مواد دارویی، رادیواکتیو و سایر آلاینده های مضر را حذف می کند.
– ظرفیت ۵۰ گالن در روز (GPD).
– مخزن ذخیره آب تحت فشار ۳.۲ گالن
– پمپ اختیاری برای افزایش فشار آب
– قطعات تایید شده توسط انجمن های بین المللی کیفیت آب از جمله NSF
– نصب زیر سینک
– شیر آب آشامیدنی جذاب
– تمامأ ساخت آمریکا

سیستم تصفیه آب امرالد UV

سیستم تصفیه آب امرالد UV

– رسوبات، میکروارگانیسم ها، کلر، آرسنیک، نیتریت ها، نیترات ها، فلوراید، فلزات سنگین، شوینده ها، مواد دارویی، رادیواکتیو و سایر آلاینده های مضر را حذف می کند.
– اشعه ماوراء بنفش میکروارگانیسم های بالقوه مضر را از بین می برد.
– ظرفیت ۵۰ گالن در روز
– مخزن ذخیره آب تحت فشار ۳.۲ گالن
– پمپ اختیاری برای افزایش فشار آب
– قطعات تایید شده توسط انجمن های بین المللی کیفیت آب از جمله NSF
– نصب زیر سینک
– شیر آب آشامیدنی جذاب
– تمامأ ساخت آمریکا