درمان کم کاری کلیه

A novel bioactive haemodialysis system using dissolved dihydrogen (H2) produced by water electrolysis

با استفاده از آب حاوی هیدروژن مولکولی فعال آکواویتا می توان سلامت کلیه را ارتقاء بخشید.

نتایج ثبت شده در کتابخانه ملی دارویی امریکا در خصوص مصرف آب دارای هیدروژن مولکولی فعال و تاثیرات آن بر ارتقاء سلامت کلیه نشان می‌دهد که افزودن آب غنی از هیدروژن به محلول های همودیالیز سبب بهبود واکنش های التهابی و کنترل فشار خون می‌شود و یک گزینه درمانی جدید برای کنترل عوارض آن است.

سلامت کلیه و بیماری های کلیوی

درخواست مشاوره رایگان

آیا از کم کاری کلیه رنج میبرید؟ همین الان درخواست مشاوره اختصاصی خود را ثبت کنید