کاهش استرس و بهبود خلق و خو

Hydrogen-rich water for improvements of mood, anxiety, and autonomic nerve function in daily life

آب غنی از هیدروژن و بهبود خلق‌و‌خو، اضطراب و عملکرد عصب خودمختار در زندگی روزمره.

مطالعات اخیر دانشمندان نشان می دهد که مصرف آب حاوی هیدروژن مولکولی فعال QOL ( کیفیت زندگی) را از طریق افزایش عملکرد سیستم عصبی مرکزی شامل خلق و خو ، اضطراب و عملکرد عصب اتونوم تقویت کند.

استرس اکسیداتیو مزمن و التهاب باعث بدتر شدن عملکرد سیستم عصبی مرکزی می شود و منجر به کاهش کیفیت QOL می شود.

با توجه به این که هیدروژن فعالیت آنتی اکسیدانی دارد و می تواند از التهاب پیشگیری کند ، بنابراین ممکن است در بهبود QOL نقش داشته باشد.

بهبود خلق و خو و اضطراب

درخواست مشاوره رایگان

آیا از استرس و اضطراب رنج میبرید؟ همین الان درخواست مشاوره اختصاصی خود را ثبت کنید