آیا مصرف آب الکترولایت مایکروکلاستر دارای آنتی اکسیدانت طبیعی برای ورزشکاران مناسب است؟

در ورزشکاران، به دلیل رویارویی با استرس های ذهنی و انجام فعالیت های فیزیکی در طول رقابت های ورزشی، میزان هیدراسیون بسیار مهم است. نتایج بررسی ها نشان مى دهد که دهیدراته شدن بدن (کم آبی بدن) می تواند ضریب عملکرد بدن ورزشکاران را به حد موثری پایین بیاورد.

مزیت های مصرف آب الکترولایت آکواویتا عبارتند از:

  • مصرف آب الکترولایت مایکروکلاستر به جهت بهرمندی از خوشه هاى کوچک ترِ مولكول هاى آب، جذب بسيار سريعترى در بدن به دنبال داشته و در نتیجه می تواند به ورزشکاران در جهت تامین مجدد آب بدنشان در کوتاهترین زمان ممکن کمک نماید.
  • آب الکترولایت باعث افزایش اکسیژن رسانی و تغذیه سلول ها از یک سو و سم زدایی سلول ها از سويى ديگر مى گردد.
  • در ورزشكاران مكمل هاى غذايى محلول در آب الکترولایت به واسطه ريز خوشه بودن، بسيار سریعتر و راحت تر توسط سلول ها جذب می گردد.
  • در هنگام اتمام فعاليت هاى ورزشى اسیدلاکتیک تولید شده توسط ماهيچه ها با استفاده از مصرف اين آب كه دارای مواد معدنی طبیعی است زودتر از بدن خارج مى گردد.
  • ضمن آبرسانی موثر و افزايش اکسیژن خون در بدن، تعادل الکترولیت ها حفظ شده که این امر سبب کارایی بهینه تر تمامی اجزای بدن خواهد شد.