آشنایی با دیگر محصولات آکواویتا

سیستم زیر سینک

دستگته تصفیه آب

سیستم تصفیه آب زیر سینک | ترکیبی

– دارای یک فیلتر منفرد (ترکیبی از یک فیلتر کربنی و فیلتر گیرنده رسوبات)
– حذف رسوبات، کلر، فلزات سنگین و آلاینده های شیمیایی
– بهبود دهنده طعم، بو و ظاهر آب
– شیر آب آشامیدنی جذاب
– تماما ساخته شده کشور امریکا

tds آب

سیستم تصفیه آب زیر سینک | دو مرحله‌ای

– دارای یک فیلتر کربن و یک فیلتر گیرنده رسوبات
– حذف رسوبات، کلر، فلزات سنگین و آلاینده های شیمیایی
– بهبود دهنده طعم، بو و ظاهر آب
– شیر آب آشامیدنی جذاب
– تماما ساخته شده کشور امریکا

TDS آب

سیستم تصفیه آب زیر سینک | سه مرحله‌ای

– فرایند تصفیه سه مرحله‌ای آب
– حذف رسوبات، کلر، فلزات سنگین، آلاینده های شیمیایی و یون‌های فلزی
– بهبود دهنده طعم، بو و ظاهر آب
– شیر آب آشامیدنی جذاب
– تماما ساخته شده کشور امریکا