Monthly Archives: دسامبر 2021

11 دسامبر, 2021

آنتی اکسیدان‌ها و نقش آن‌ها در بدن

دکتر امیرحسان شانی متخصص پزشکی ارتومولکولی از آمریکا عوامل متعددی از جمله تغذیه و سبک زندگی، مشکلات روحی و روانی و استرس‌ها، پیشرفت تکنولوژی و دیگر مسائل موجب افزایش میزان رادیکال‌های آزاد در بدن ما می‌شوند. افزایش میزان این رادیکال‌های آزاد موجب بروز بیماری‌هایی نظیر مشکلات قلبی و عروقی، بیماری‌های روحی روانی و بسیاری بیماری‌های […]

سمینار کیمیای آب و تغذیه 0 دیدگاه