درمان روماتیسم مفصلی (آرتريت روماتوئيد)

Hydrogen-rich water for antioxidant intervention in rheumatoid arthritis

آب غنی از هیدروژن، پیشگیری و درمان روماتیسم مفصلی.

نتايج ثبت شده در كتابخانه ملى دارويى آمريكا در خصوص تحقيقات دانشمندان بر روى مداخله آنتى اكسيدانى در آرتريت روماتوئيد نشان می‌دهد مصرف آنتى اكسيدانت ها نقش موثرى در كاهش مفاصل متورم و دردناك داشته و سلامت عمومى اين افراد را افزايش می‌دهد.

به همین جهت مصرف آب داراى آنتى اكسيدان سرشار و همچنين هيدروژن مولكولى فعال آكواويتا، راه مناسبى جهت جلوگيرى از تشديد و کاهش روماتیسم مفصلی می‌باشد.

درخواست مشاوره رایگان

آیا از آرتروز، رماتیسم و پوکی استخوان رنج میبرید؟ همین الان درخواست مشاوره اختصاصی خود را ثبت کنید