۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۱

تأثیرات مصرف آب آکواویتا در پیشگیری از تصلب شرایین

نتایج ثبت شده در کتابخانه ملی دارویی امریکا در خصوص مصرف آب دارای هیدروژن مولکولی فعال و تاثیرات آن در پیشگیری از تصلب شرایین نشان می دهد که مصرف این آب پتانسیل جلوگیری از این عارضه را دارد.

بنابراین با مصرف آب دارای هیروژن مولکولی فعال و همچنین آنتی اکسیدان سرشار آکواویتا می توان از پیامد های گرفتگی عروق جلوگیری کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمایید.

تصلب شرایین
خواص درمانی
درباره aquavita

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.