Tag Archives: بیماری های کلیوی

7 ژوئن, 2022

تأثیرات مصرف آب آکواویتا بر ارتقاء سلامت کلیه

همه ما از اهیمت حفط سلامت بدن خود آگاهیم و کلیه ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما چرا باید به این ارگان توجه بیشتری داشت؟ بیماری های کلیوی بسیار رایج هستند و در صورت مزمن بودن آنها نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه میباشد. پس بهتر است تا با انواع این بیماری ها، […]

خواص درمانی 0 دیدگاه