Tag Archives: روده بزرگ

26 دسامبر, 2022

تاثیر مصرف آب آکواویتا در پیشگیری از سرطان روده بزرگ

تاثیرات مصرف آب آکواویتا در پیشگیری از سرطان روده بزرگ نتایج ثبت شده در کتابخانه ملی دارویی امریکا در خصوص مصرف آب دارای هیدروژن مولکولی فعال و تاثیرات آن در در پیشگیری از سرطان روده بزرگ نشان می دهد که نوشیدن این آب باعث کمک به بیماران می شود. بنابراین با مصرف آب دارای هیدروژن […]

خواص درمانی 0 دیدگاه